STABILEN, s.r.o.

Fakturačná adresa:
Bulíkova 15, 851 04 Bratislava

Prevádzka:
Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava

IČO: 36 285 951
DIČ: 2022179830
IČ DPH: SK2022179830

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Sro, Vložka číslo:  39800/B

Bankové spojenie: VÚB, a.s. – č.ú. 3506120951/0200

Kontaktný formulár