STABILEN, s.r.o.

Fakturačná adresa:
Bulíkova 15, 851 04 Bratislava

Prevádzka:
Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 2

IČO: 36 285 951
DIČ: 2022179830
IČ DPH: SK2022179830

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Sro, Vložka číslo:  39800/B

IBAN: SK25 0200 0000 0035 0612 0951
BIC: SUBASKBX , VÚB banka a.s.

Kontaktný formulár