HLINÍKOVÁ SCHODISKOVÁ VEŽA CUSTERS 1300/2500

schodiskova-veza4

 • rýchly a ekonomický spôsob zabezpečenia prístupu pracovníkov, do výšok – až 14m bez nutnosti kotvenia, alebo až do výšky 30m za pomoci ďalších opatrení
 • modulárny rámový systém, priemer rúr rámov a vzpier je 50mm
 • vysoká priestorová tuhosť a nízka hmotnosť – nízke nároky na únosnosť miesta založenia veže
 • použiteľné v stiesnených priestoroch – pôdorysný rozmer iba 1300x2500mm
 • usporiadanie ramien schodísk paralelne alebo tzv. cik-cak pre rýchly a priamy výstup na najvyššie podlažie
 • stacionárna alebo na kolesách pre rýchlu zmenu pozície
 • možnosť premiestnenia už zmontovanej veže pomocou žeriavu na iné miesto stavby
 • únosnosť schodísk a podláh až 200kg/m2
 • protišmykové vyhotovenie nášľapných plôch pre bezpečný a komfortný pohyb ľudí
 • extrémne rýchla montáž a demontáž bez potreby náradia a spojovacích prvkov. Schodisková veža pozostáva iba z rámov a schodísk, podláh a vzpier.
 • certifikácia podľa EN1004, EN12810